Polityka prywatności RODO

Informacje dotyczące ochrony danych

 

1. Informacje na temat gromadzenia danych osobowych

Poniżej chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu danych osobowych podczas korzystania z naszej strony internetowej.Dane osobowe to wszystkie dane, które można powiązać z użytkownikiem osobiście, np. imię i nazwisko, adres, adresy e-mail, zachowanie użytkownika np. imię i nazwisko, adres, adresy e-mail, zachowanie użytkownika.

Administratorem danych w rozumieniu art. 4 nr 7 RODO jest

 

Polworks GmbH

Leher Landstraße 37

27607 Geestland

 

Telefon +49 (0) 4743 – 37 097 36

E-mail: info@polworks.de

 

Jeśli korzystamy z usług zakontraktowanych usługodawców w zakresie poszczególnych funkcji naszej oferty lub chcemy wykorzystywać dane użytkownika do celów reklamowych, zawsze starannie wybieramy tych usługodawców. Starannie wybieramy i monitorujemy tych usługodawców oraz szczegółowo informujemy użytkownika o odpowiednich operacjach przetwarzania. W ten sposób określimy zakres, cel i podstawę prawną przetwarzania danych, a także zdefiniowane kryteria dotyczące okresu przechowywania.
Na koniec przedstawiamy opcje anulowania lub sprzeciwu w odniesieniu do przetwarzania danych.

 

2. Przetwarzanie danych osobowych podczas odwiedzania naszej strony internetowej

Gdy użytkownik korzysta ze strony internetowej w celach informacyjnych, przetwarzamy dane osobowe, które przeglądarka użytkownika wysyła do serwera, z którego korzystamy. Przeglądarka przesyła do serwera, z którego korzystamy. Dane opisane poniżej są technicznie niezbędne abyśmy mogli wyświetlać użytkownikowi naszą stronę internetową oraz zapewnić jej stabilność i bezpieczeństwo i dlatego muszą być przez nas przetwarzane. Podstawą prawną RODO jest art. 6 ust. 1 zdanie 1

 • adres IP
 • data i godzina żądania
 • różnica strefy czasowej w stosunku do średniego czasu Greenwich (GMT)
 • treść żądania (odwiedzona strona)
 • status dostępu/kod statusu HTTP
 • ilość przesłanych danych w każdym przypadku
 • poprzednio odwiedzana strona
 • przeglądarka
 • system operacyjny
 • język i wersja oprogramowania przeglądarki.

 

Ta strona jest hostowana przez ID Hosting, Integra Design, Mariusz Barczyk, Al. Niepodległości 48/40, 42-216 Częstochowa (Polska). Usługodawca jest wykorzystywany jako podmiot przetwarzający w rozumieniu art. 4 nr RODO. W związku z tym z usługodawcą została zawarta umowa o przetwarzanie zamówienia.

 

3. Formularz kontaktowy

Na naszej stronie internetowej dostępny jest formularz kontaktowy, za pomocą którego można się z nami skontaktować. Jeśli użytkownik skorzysta z tej opcji, dane wprowadzone w masce wprowadzania danych zostaną przesłane do nas i przetworzone. Dane gromadzone w tym kontekście, jeśli zapytanie zostanie przypisane do umowy, zostaną usunięte po upływie okresu obowiązywania umowy. W przeciwnym razie dane zostaną usunięte, gdy ich przechowywanie nie będzie już konieczne. Dzieje się tak w przypadku zakończenia rozmowy z użytkownikiem. Rozmowa zostaje zakończona, gdy z okoliczności jasno wynika, że dana sprawa została ostatecznie wyjaśniona. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b RODO lub art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO.

 

4. Pliki cookie i podobne technologie

Nasze strony internetowe wykorzystują pliki cookie i podobne technologie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przypisane do używanej przeglądarki i przechowywane na dysku twardym użytkownika za pomocą charakterystycznego ciągu znaków, przez który przepływają określone informacje do organizacji, która ustawia plik cookie. Pliki cookie nie mogą wykonywać programów ani przenosić wirusów na komputer użytkownika, a zatem nie mogą powodować żadnych szkód. Służą one do tego, aby strona internetowa była bardziej przyjazna dla użytkownika i ogólnie skuteczna. Pliki cookie mogą zawierać dane umożliwiające rozpoznanie używanego urządzenia.W niektórych przypadkach pliki cookie zawierają jednak tylko informacje o określonych ustawieniach, które nie umożliwiają identyfikacji użytkownika. Pliki cookie nie mogą bezpośrednio identyfikować użytkownika. Rozróżnia się sesyjne pliki cookie, które są usuwane natychmiast po zamknięciu przeglądarki oraz trwałe pliki cookie, które są przechowywane po zakończeniu danej sesji. Pod względem funkcji rozróżnia się pliki cookie:

 • Techniczne pliki cookie: Są one absolutnie niezbędne do poruszania się po stronie internetowej, korzystania z podstawowych funkcji i zapewnienia bezpieczeństwa strony internetowej; nie gromadzą one informacji o użytkowniku w celach marketingowych ani nie przechowują informacji o odwiedzonych stronach internetowych;
 • Wydajnościowe pliki cookie: Gromadzą one informacje o tym, w jaki sposób użytkownik korzysta z naszej witryny internetowej, które strony odwiedza i, na przykład, jakie strony odwiedza. Na przykład, czy podczas korzystania z witryny występują błędy; nie gromadzą one żadnych informacji, które mogłyby zidentyfikować użytkownika – wszystkie informacje zebrane informacje są anonimowe i są wykorzystywane wyłącznie w celu ulepszenia naszej strony internetowej i poznania, co interesuje naszych użytkowników;
 • Reklamowe pliki cookie, targetujące pliki cookie: Służą one do dostarczania użytkownikom witryny reklam na stronie internetowej lub ofert od stron trzecich oraz do pomiaru skuteczności tych ofert.
 • Inne technologie: Funkcje te nie są oparte na plikach cookie, ale na podobnych mechanizmach technicznych, takich jak pliki cookie Flash, piksele lub obiekty HTML5;

 

Podstawą prawną dla plików cookie, które są niezbędne do świadczenia usług, o które użytkownik wyraźnie poprosił, jest § 25 ust. 2 nr 2 TTDSG. Każde użycie plików cookie lub podobnych technologii, które nie jest absolutnie technicznie konieczne do tego celu, stanowi przetwarzanie danych, które może odbywać się wyłącznie za zgodą użytkownika zgodnie z § 25 ust. 1 TTDSG w związku z art. 6ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO jest dopuszczalne. Ponadto przekazujemy przetwarzane dane osobowe osobom trzecim tylko wtedy, gdy użytkownik wyraził na to zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a RODO. Używane przez nas aplikacje, które użytkownik może wybrać i odwołać indywidualnie za pośrednictwem Menedżera zgód i ponownie odwołać lub których użycie może być technicznie konieczne, zostały opisane poniżej.

 

5. CookieYes

Ta strona internetowa korzysta z narzędzia do zarządzania zgodą „CookieYes”, które jest dostarczane przez Mozilor Limited, 3 Warren Yard, Wolverton Mill, Milton Keynes, MK12 5NW, Wielka Brytania, w celu zatwierdzania zgód użytkowników na pliki cookie i podobne technologie oraz w celu udokumentowania ich zgód. W tym celu, gdy użytkownik odwiedza naszą stronę internetową, informacje, takie jak adres IP użytkownika, są przesyłane do operatora CookieYes i przetwarzane. Okres przechowywania pliku cookie ustawionego przez CookieYes można znaleźć w informacjach w Menedżerze zgody (dostępnym po kliknięciu paska narzędzi lub symbolu pliku cookie w lewym dolnym rogu każdej podstrony). Używamy CookieYes jako podmiotu przetwarzającego w rozumieniu art. 4 nr 8 RODO. W związku z tym zawarliśmy z CookieYes umowę dotyczącą przetwarzania zamówień. Przekazywanie danych do Wielkiej Brytanii odbywa się na podstawie decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony w rozumieniu art. 45 RODO. Wielka Brytania oferuje odpowiedni poziom ochrony danych z perspektywy UE. Decyzja adekwatności można uzyskać za pośrednictwem następującego łącza: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021D1772. Uzgodniliśmy również tak zwane standardowe klauzule umowne z CookieYes, których celem jest zapewnienie zgodności z odpowiednim poziomem ochrony danych w kraju trzecim. Podstawą prawną przetwarzania danych przez CookieYes jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO lub § 25 ust. 2 nr 2 TTDSG. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez CookieYes można znaleźć w następujących dokumentach – Polityka prywatności: https://www.cookieyes.com/privacy-policy.

 

5. Aplikacje na wolne stanowiska pracy

Oferujemy możliwość ubiegania się o pracę za pośrednictwem naszej strony internetowej. Informacje, których bezwzględnie potrzebujemy od Ciebie, są oznaczone gwiazdką w formularzu zgłoszeniowym (imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu). Użytkownik ma również możliwość dobrowolnego dodatkowych informacji w formularzu zgłoszeniowym. Obejmuje to na przykład informacje o doświadczeniu zawodowym, referencje lub certyfikaty związane z pracą. Tam nie ma prawnego ani umownego obowiązku przekazywania danych. Bez informacji oznaczonych jako obowiązkowe w formularzu zgłoszeniowym, nie będziemy w stanie rozpatrzyć zgłoszenia. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu podjęcia decyzji o nawiązaniu stosunku pracy. Podstawą prawną opisanego przetwarzania danych jest § 26 BDSG. Co do zasady dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania procesu aplikacyjnego. Jeśli nie będziemy w stanie nawiązać z Tobą stosunku pracy, dane osobowe będą przechowywane przez okres do sześciu miesięcy po zakończeniu procesu aplikacyjnego. Odbywa się to w celu udzielenia odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące odrzucenia podania i wypełnienia obowiązków dowodowych wynikających z przepisów prawa zgodnie z AGG.

6. Mapy Google

Na tej stronie korzystamy z Google Maps. Umożliwia nam to wyświetlanie interaktywnych map bezpośrednio na stronie internetowej i umożliwia wygodne korzystanie z funkcji mapy. Podstawą prawną korzystania z map jest zgoda użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO. Odwiedzając stronę internetową, Google otrzymuje informację, że użytkownik odwiedził odpowiednią podstronę naszej witryny. Ponadto podstawowe dane wymienione powyżej przesyłane są dane takie jak adres IP i znacznik czasu. Odbywa się to niezależnie od tego, czy Google udostępnia konto użytkownika, do którego użytkownik jest zalogowany, czy też konto użytkownika nie istnieje. Jeśli użytkownik jest zalogowany
Google, dane użytkownika zostaną przypisane bezpośrednio do jego konta. Jeśli użytkownik nie życzy sobie przypisania z profilem Google, należy wylogować się przed aktywacją przycisku. Google przechowuje dane użytkownika jako profile użytkowania i wykorzystuje je do celów reklamowych, badania rynku i/lub projektowania swojej strony internetowej w oparciu o potrzeby. Taka ocena jest przeprowadzana w szczególności (nawet dla użytkowników, którzy nie są zalogowani) w celu dostarczania reklam opartych na potrzebach
reklam i informowania innych użytkowników sieci społecznościowej o działaniach użytkownika na naszej stronie internetowej. Użytkownik ma prawo sprzeciwić się tworzeniu tych profili użytkowników, przy czym musi skontaktować się z Google, aby skorzystać z tego prawa. Zebrane informacje są przechowywane na serwerach Google, w tym w USA. W
przypadków firma Google uzyskała certyfikat zgodnie z Transatlantyckimi Ramami Ochrony Danych i w związku z tym jest zobowiązana do zagwarantowania odpowiedniego poziomu ochrony danych. Jest zatem zobowiązana do zagwarantowania odpowiedniego poziomu ochrony danych z perspektywy UE. Certyfikat można wyświetlić, klikając następujący link: https://
www.dataprivacyframework.gov/list. Uzgodniliśmy również z Google tzw. standardowe klauzule ochrony danych, których celem jest zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony danych w kraju trzecim. Użytkownik może wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na dopuszczalność przetwarzania danych do momentu jej wycofania. Najłatwiejszym sposobem odwołania zgody jest skorzystanie z naszego Menedżera zgód (klikając pasek narzędzi lub symbol pliku cookie w lewym dolnym rogu każdej podstrony). Więcej informacji na temat celu i zakresu przetwarzania danych przez Google można uzyskać pod następującym linkiem: www.google.de/intl/de/policies/privacy.

 

7. Meta Pixel

Nasza witryna internetowa korzysta ze środków reklamowych firmy Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia (zwanej dalej „Meta”). Poprzez integrację tak zwanego „piksela Meta” na naszej stronie internetowej, możemy pokazać użytkownikom naszej strony internetowej i sieci społecznościowej
Facebook oraz mierzyć i oceniać powodzenie naszych działań reklamowych. To połączenie między Facebookiem a naszą stroną internetową odbywa się technicznie za pośrednictwem „Meta pixel”. Ze względu na stosowane narzędzia marketingowe, gdy użytkownik odwiedza naszą stronę internetową, jego przeglądarka automatycznie nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerem Facebooka. Nie mamy wpływu na zakres i dalsze wykorzystanie danych gromadzonych przez Meta za pomocą tego narzędzia. Jesteśmy jednak świadomi, że poprzez integrację piksela Meta, Meta otrzymuje informacje o tym, że użytkownik wszedł na stronę internetową obsługiwaną przez nas lub kliknął reklamę. Jeśli użytkownik jest zarejestrowany w serwisie Facebook, Facebook może przypisać wizytę do jego konta. Nawet jeśli użytkownik nie jest zarejestrowany w serwisie Facebook lub nie
zalogowany, istnieje możliwość, że Meta zbierze Twój adres IP i inne cechy identyfikacyjne i wykorzysta je do utworzenia profilu. Zebrane informacje są przetwarzane na serwerach Meta, w tym w USA. Meta uzyskała certyfikat zgodności z Trans Atlantic Data Privacy Framework i w związku z tym jest zobowiązana do zagwarantowania odpowiedniego poziomu ochrony danych. i w związku z tym jest zobowiązana do zagwarantowania odpowiedniego poziomu ochrony danych z perspektywy UE. Certyfikat można wyświetlić, klikając następujący link: https://www.dataprivacyframework.gov/list. Uzgodniliśmy również tak zwane standardowe klauzule ochrony danych z Meta, których celem jest zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony danych w kraju trzecim. Podstawą prawną integracji i przetwarzania danych użytkownika jest jego zgoda zgodnie z sekcją 25 ust. 1 TTDSG w związku z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO. Użytkownik może wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na dopuszczalność przetwarzania. Najłatwiejszym sposobem wycofania zgody jest skorzystanie z naszego Menedżera zgód (klikając pasek narzędzi lub symbol pliku cookie używany na każdej podstronie („na dole po lewej”)). Ponadto (tylko zalogowani użytkownicy) mogą wyrazić sprzeciw za pośrednictwem funkcji dostawcy pod następującym linkiem: www.facebook.com/settings/?tab=ads#_. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Facebook można znaleźć, klikając następujący link: www.facebook.com/about/privacy.

8. Cloudflare

Korzystamy z sieci dostarczania treści (zwanej dalej „CDN”) firmy Cloudflare Inc, 101 Townsend St. San Francisco, CA 94107, USA , aby zwiększyć bezpieczeństwo i szybkość ładowania naszej witryny internetowej. W kontekście korzystania z CDN dane osobowe mogą być przechowywane w w plikach dziennika serwera przez CDN. Ponadto CDN wykorzystuje pliki cookie w celu świadczenia usługi. Informacje na temat celu i czasu przechowywania plików cookie ustawionych przez CDN można znaleźć w naszym Menedżerze zgód (dostępnym po kliknięciu narzędzia używanego na każdej podstronie („na dole po lewej”)). CDN jest odbiorcą danych osobowych użytkownika i działa dla nas jako podmiot przetwarzający w rozumieniu art. 4 nr 8
RODO. Korzystanie z CDN wiąże się z przekazywaniem danych do USA. Dzięki Transatlantyckie Ramy Prywatności Danych, Komisja UE wydała decyzję stwierdzającą odpowiedni poziom ochrony dla USA. Komisję Europejską. Cloudflare, Inc. uzyskała certyfikat zgodnie z Trans Atlantic Data Privacy Framework i w związku z tym jest zobowiązana do zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych z punktu widzenia UE. Dostęp do certyfikatu można uzyskać pod następującym linkiem: https://www.dataprivacyframework.gov/list. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda użytkownika zgodnie z art. 25 ust. 1 RODO w związku z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a) RODO.Użytkownik może wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania opartego na zgodzie przed jej wycofaniem. Najłatwiejszym sposobem wycofania zgody jest skorzystanie z naszego Menedżera zgód (klikając pasek narzędzi lub symbol pliku cookie używany na każdej podstronie („w lewym dolnym rogu”)).

9. hCaptcha

Używamy hCaptcha do ochrony naszych formularzy kontaktowych przed niechcianym SPAMem. Usługa jest świadczona przez Intuition Machines, Inc, 350 Alabama St,10, San Francisco, CA 94110, USA. Aby korzystać z usługi, adres IP użytkownika wraz z informacjami o przeglądarce. Informacje o przeglądarce są przesyłane do hCaptcha. Z dostawcą zawierana jest
umowę o przetwarzanie danych w rozumieniu art. 28 RODO. Dane wykorzystywane przez hCaptcha są przesyłane do USA i tam przetwarzane. Dzięki Transatlantyckim Ramom Prywatności Danych Komisja Europejska wydała decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony dla USA. Intuition Machines, Inc. została certyfikowana zgodnie z Trans Atlantic Data Privacy Framework i w związku z tym jest zobowiązana do zagwarantowania odpowiedniego poziomu ochrony danych z punktu widzenia UE. Certyfikat można wyświetlić, klikając następujący link: https://www.dataprivacyframework.gov/list. Uzgodniliśmy również tzw. standardowe klauzule umowne z Intuition Machines Inc, których celem jest zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony danych w kraju trzecim. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przy użyciu hCaptcha można znaleźć, klikając następujący link: https://www.hcaptcha.com/gdpr.

10. Google Analytics

Nasza strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi śledzenia sieci świadczonej przez Google Ireland
Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia (zwaną dalej „Google”). Celem korzystania z aplikacji jest umożliwienie nam analizowania interakcji użytkownika na stronach internetowych oraz wykorzystanie uzyskanych statystyk i raportów w celu ulepszenia naszej oferty i uczynienia jej bardziej interesująca dla użytkownika.
Rejestrujemy interakcje między użytkownikiem witryny a naszą witryną przede wszystkim za pomocą plików cookie, danych urządzenia/przeglądarki i aktywności na stronie internetowej.
Twoje adresy IP są również rejestrowane za pomocą Google Analytics w celu zapewnienia bezpieczeństwa usługi i umożliwienia dostarczenie nam jako operatorowi strony internetowej informacji o kraju, regionie lub lokalizacji, z której pochodzi dany użytkownik (tzw. „określanie lokalizacji IP”). Dla ochrony użytkownika korzystamy z funkcji anonimizacji („maskowanie IP”). Oznacza to, że Google skraca adresy IP w UE/EOG o ostatni oktet. Korzystamy z usług Google jako podmiotu przetwarzającego w rozumieniu art. 4 nr 8 RODO. W związku z tym zawarliśmy z Google umowę o przetwarzaniu danych. Informacje generowane przez pliki cookie. Informacje generowane przez pliki cookie i (zazwyczaj skrócone) adresy IP dotyczące korzystania z tej witryny są generalnie przesyłane na serwer Google w USA i tam przetwarzane. Dzięki Trans Atlantic Data Privacy Framework, Komisja Europejska przyjęła decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony dla USA. Firma Google uzyskała certyfikat zgodności z Trans Atlantic Data Privacy Framework i dlatego jest zobowiązany do przestrzegania tego, co UE uważa za odpowiedni poziom ochrony danych. Certyfikat można wyświetlić, klikając następujący link: https://www.dataprivacyframework.gov/list. Uzgodniliśmy również z Google tzw. standardowe klauzule umowne, których celem jest utrzymanie odpowiedniego poziomu ochrony danych w kraju trzecim. Podstawą prawną gromadzenia i dalszego przetwarzania informacji jest zgoda użytkownika zgodnie z § 25 ust. 1 TTDSG w związku z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO. Użytkownik może wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania opartego na zgodzie przed jej wycofaniem. Najłatwiejszym sposobem wycofania zgody jest skorzystanie z naszego
Menedżera zgód (klikając pasek narzędzi lub symbol pliku cookie na każdej podstronie („lewy dolny”) symbol pliku cookie) lub instalując dodatek do przeglądarki Google. Jest on dostępny za pośrednictwem następujący link: tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en/. Google udostępnia informacje na temat przetwarzania danych podczas korzystania z Google Analytics pod następującym linkiem: support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en/.

 

11. Prawa użytkownika

Użytkownik może dochodzić swoich praw jako osoba, której dane dotyczą, w odniesieniu do przetwarzanych danych osobowych w dowolnym momencie poprzez:

 • zażądać informacji o swoich danych przetwarzanych przez nas zgodnie z art. 15 RODO. W szczególności użytkownik może zażądać informacji na temat celów przetwarzania, kategorii danych odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, planowanym okresie przechowywania, istnieniu prawa do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub
  usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu, istnienie prawa do złożenia skargi, pochodzenie danych, jeśli nie zostały one zebrane przez nas, istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, oraz, w stosownych przypadkach profilowanie oraz, w stosownych przypadkach, istotne informacje o jego szczegółach;
  – zgodnie z art. 16 RODO, do niezwłocznego żądania poprawienia nieprawidłowych lub uzupełnienia przechowywanych przez nas danych;
  – zgodnie z art. 17 RODO, do żądania usunięcia przechowywanych przez nas danych użytkownika, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, w celu wypełnienia obowiązku prawnego, ze względu na interes publiczny lub w celu ustanowienia, wykonywania interesu publicznego lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych jest konieczne;
  – zgodnie z art. 18 RODO, do żądania ograniczenia przetwarzania danych, o ile użytkownik kwestionuje prawidłowość danych lub przetwarzanie jest niezgodne z prawem
  – zgodnie z art. 20 RODO, do otrzymania przekazanych nam danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego,
  ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie lub do żądania przekazania ich innemu administratorowi („przenoszenie danych”)
  – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych zgodnie z art. 21 RODO, pod warunkiem, że przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. e lub lit. f RODO. Dotyczy to w szczególności, jeśli przetwarzanie nie jest konieczne do wykonania umowy z użytkownikiem. Nie powinniśmy przetwarzać danych w sposób, w jaki to zrobiliśmy. W przypadku uzasadnionego sprzeciwu przeanalizujemy sytuację i zaprzestaniemy przetwarzania danych lub je dostosujemy lub dostosujemy przetwarzanie danych lub wskażemy Ci nasze ważne powody zasługujące na ochronę, na podstawie których będziemy kontynuować przetwarzanie;
  – zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO, raz udzielona zgoda – tj. dobrowolna, świadoma i jednoznaczna w sposób świadomy i jednoznaczny za pomocą oświadczenia lub innego wyraźnego i jednoznacznego aktu potwierdzającego, że użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez okres przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów – w dowolnym momencie wobec nas, jeśli użytkownik wyraził taką zgodę. W rezultacie nie będziemy już mogli kontynuować przetwarzania danych na podstawie tej zgody w przyszłości.
  – zgodnie z art. 77 RODO, złożyć skargę do organu nadzorczego ds. ochrony danych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w naszej firmie, na przykład do odpowiedzialnego za nas organu nadzorczego ds. ochrony danych. Właściwy dla nas organ nadzorczy ds. ochrony danych: Państwowy Komisarz ds. Ochrony Danych Dolna Saksonia, Prinzenstraße 5, 30159 Hanower.
pl_PL